Esquí Alpí / Snowboard


TARIFES 2020-21

La llicència federativa de competició d'esquí alpí (majors de 12 anys) 120€

La llicència federativa de competició d'esquí alpí (menors de 12 anys) 108€

La llicència federativa de competició d'esquí alpí entrenador 120€

La llicència federativa de competició d'esquí alpí jutge 120€


ASSEGURANCES

La companyia es MAPFRE. Nº de pòlissa es: 055-19800158891

Pòlissa MAPFRE

Segur de responsabilitat civil


ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT
­