Què inclou?

  • Assegurança de responsabilitat civil

Què pasa si al baixar per una pista xoques accidentalment amb un altre esquiador? Este segur et cobrix si involuntàriament causes danys a un tercer practicant qualsevol dels esports inclosos.

  • Assegurança de rescat i/o evacuació

Què passa si tinc un accident mentres esquie? Aquesta assegurança et cobrix els gastos de rescat, primera assistència, evacuació i trasllat al centre hospitalari.

Rescat en pistes: si tens un accident en les pistes d'esquí i et són reclamats els gastos del rescat i trasllat en ambulància, la companyia asseguradora es farà càrrec dels mateixos.

Consulta les condicions generals del segur d'assistència en viatge FIATC SEGUROS.

Consulta les condicions particulars del segur d'assistència en viatge FIATC SEGUROS.

 

Ompli aquest formulari i començarem a tramitar-lo:

Una vegada enviat este formulari web se li enviarà automàticament un número de compte en què vosté haurà d'abonar la quantitat corresponent a l'assegurança triada.

Quan rebem el justificant de la transferència es començarà a emetre-la.

Tinga en compte que el període serà de 4 o 5 dies hàbils.

(*) Obligatori
Nom(*)
Per favor introduïx el teu nom.

Cognoms(*)
Per favor introduïx els teus cognoms.

Data de naixement(*)
/ / Camp invàlid

NIF(*)
Per favor introduïx el teu DNI

Direcció(*)
Per favor introduïx la Direcció

Codi Postal(*)
Per favor introduïx el Codi Postal

Població(*)
Per favor introduïx la Població

Província(*)
Per favor introduïx la Província

Telèfon(*)
Telèfon invàlid

Correu electrònic(*)
Direcciò d'email invàlida.

Període(*)

Tria un.

Sel·lecciona el període de cobertura

(*)
Refresh Invalid Input

(*)
Porfavor, lea y acepte las condiciones del aviso legal.

 

AUTORITZA

A J&M Insurance sport S.L , amb CIF: B-98763535 a què, des de la data de la present, i amb caràcter indefinit mentres continuen les relacions comercials entre ambdós, gire al nombre de compte de l'empresa, tots els rebuts corresponents a les factures que s'originen com a conseqüència de l'esmentada relació comercial, de conformitat amb la Llei 16/2009 de Servicis de Pagament. La facturació serà realitzada electrònicament a la direcció d'email facilitada en esta fitxa de client.

D'acord amb allò que s'ha establit per la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtinguts d'este formulari seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre les seues consultes i remetre-li informació relacionada que puga ser del seu interés. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit a la nostra direcció en c/Pessebret 1, 46930 (Quart de Poblet) . Igualment li informem que les seues dades personals poden ser utilitzats amb la finalitat de mantindre-li informat dels esdeveniments, productes i servicis propis que pogueren ser del seu interés. Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats mencionades. L'enviament d'estes dades implica l'acceptació d'esta clàusula.

­