Patinatge sobre gel


TARIFES 2020-21

La llicència federativa de competició de patinatge artístic sobre gel (majors de 12 anys) 60€

La llicència federativa de competició de patinatge artístic sobre gel (menors de 12 anys) 50€

La llicència federativa de competició de patinatge artístic sobre gel per a entregaros 71€


ASSEGURANCES

La companyia asseguradora es MGC Mutua. Nº de póliza: 221213-01/P2386

Condicions particulars

Segur de responsabilitat civil


ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT

Protocol de actuació en cas de accidents

Condicions generals


 

 

­