Esquí Alpí / Snowboard


TARIFES 2018-19

La llicència federativa de competició d'esquí alpí (majors de 12 anys) 120€

La llicència federativa de competició d'esquí alpí (menors de 12 anys) 110€

La llicència federativa de competició d'esquí alpí entrenador 120€

La llicència federativa de competició d'esquí alpí jutge 120€


ASSEGURANCES

La companyia es MAPFRE. Nº de pòlissa es: 055-1880141654

Pòlissa MAPFRE

Segur de responsabilitat civil


ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENTS

Protocol d'actuació en cas d'accident MAPFRE

­